Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

Wycieczka do Sanktuarium

Wycieczka dla mieszkańców

do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

zwiedzaliśmy Europejską Perłę Baroku