Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2016

09.01.2016 Lipinki Łużyckie

,,W Lipinkach kolędowali wszyscy''  Pod takim tytułem ukazał się artykuł w gazecie

,,Regionalna'' Pani prezes stowarzyszenia Alicja Sworacka podkreślała iż warto

podtrzymywać tradycję kolędowania ,dlatego cieszmy się,że jest nas dziś tak wielu!

Gminny Ośrodek Kultury pękał w szwach a na scenie wystąpiły przedszkolaki ,

uczniowie szkoły podstawowej,seniorzy i urzędnicy.Razem wystąpiło 11 zespołów.

 

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Grupa Przedszkolna

 

Michał i Jakub Januszewicz

 

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach Łużyckich

 

Natasza i dzieci

 

Jakub i Lena

 

Biblioteczna Gromada

Wiktoria Gromnicka

 


 

Family Band reprezentujący sołectwo Lipinki Łużyckie

 

Grupa Michała

 

Zespół ,,Łużyczanki''

 

Gminny Klub Seniora


 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA ZA ROK !