Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

Lipowy skwer

....praca społeczna na placu dla naszych mieszkańców.....