Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce

V Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej

21 kwietnia 2012 odbył się w Lipinkach Łuż.V Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej . Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenia " Podajmy sobie ręce". Honorowy patronat objęło Starostwo Powiatowe i Wójt Gminy Lipinki.Udział wzięły zespoły śpiewacze z powiatu żarskiego, gubińskiego i żagańskiego( w sumie 18 zespołów).               V  jubileuszowy festiwal odbywał się pod tytułem " Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom". Każdy zespól przygotował piosenkę o swojej miejscowości, dzięki której mogliśmy poznać walory i piękno okolicznych miast i wiosek. Poziom był naprawdę wysoki. Jurorzy dość długo zastanawiali się komu przyznać nagrody i  wyróżnienia.

I miejsce zajął zespół "Źródło" ze Starosiedla,

II miejsce  - zespół "Łużyczanki " z Lipinek Łużyckich,

III miejsce " Wesoła Gromada" z Mirostowic Górnych.

Wyróżnienia przyznano :

"Nietkowiankom "z Nietkowa  gmina Czerwieńsk,

"Jarzębinie" z Sieniawy Zarskiej

i "Złotemu Wiekowi " z Żar.

Podczas rozmowy wszyscy byli zgodni, że był to najlepszy festiwal z dotychczasowych. Bardzo ciepłe słowa padły pod adresem organizatorów. Po wręczeniu dyplomów i nagród głos zabrała v-ce Starosta Żar p. Danuta Madej i pani Irena Marciniak oraz pan Michał Morżak wójt gminy, który wręczając kwiaty pani prezes Stowarzyszenia, bardzo ciepło wypowiadał się o działalności Stowarzyszenia i życzył dalszych sukcesów, zapewniając jednocześnie o pomocy ze swej strony w realizacji planów. Uczestnicy festiwalu i publiczność bawiłi się w sali i poza nią.  Wspólny śpiew i tańce integrowały członków grup śpiewaczych i naszych mieszkańców. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu i pomagali w jego prowadzeniu.Już teraz wiemy na pewno, że za rok spotkamy się na VI z kolei Festiwalu Piosenki Biesiadnej.

Laureaci  I , II i III miejsca otrzymali puchary ufundowane przez starostwo powiatowe w Żarach. Wszyscy nagrodzeni i wyróznieni otrzymali równiez atrakcyjne nagrody rzczowe i dyplomy: nagrodę za I miejsce oraz  wyróznienia ufundowali organizatorzy tj.  Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce": , nagrodę za II miejsce  -Wójt Gminy Lipinki Łuzyckie : nagrodę za III miejsce - Piekarnia p.Ślawskich w Lipinkach Łuz.

Zesoół "Żródło" Starosiedle laureat I miejsca

Zespół "Łużyczanka" z Lipinek Łużyckich - laureaci II miejsca

Zespół  "Wesoła Gromada" z Mirostowic Górnych - laureaci III miejsca

Zespół "Nietkowianki" z Nietkowa - wyróznienie

Zespół "Jarzębina " z  Sieniawy Żarskiej - wyróznienie

Zespół "Złoty Wiek" z Żar - wyróznienie

Pozostali uczestnicy:

"Żurawianki " z Żarek Wielkich

"Bieniowianki" z Bieniowa

'Łazowianki ' z łazowa

"Jutrzenka" z Olbrachtowa

"Lutnia" z Żagania

"Rodzina Muzykująca" z Łukaw

"Tupliczanki" z Tuplic

" Karolinki " z Grabika

"Czerwona Jarzębina" Lubanice

"Chabry" Złotnik

w oczekiwaniu na wyniki :

Organizatorzy festiwalu Stowarzyszenie "Podajmy sobie ręce" bardzo dziękują Wszystkim uczestnikom za udział i miłą atmosferę i ... do zobaczenia na VI  Festiwalu Piosenki Biesiadnej.